Haver foglalkozás: Tabuk nélkül

Tabuk nélkül

A Haver és Uccu Alapítványok közös, pedagógusoknak szóló foglalkozása /// A projekt ötletét az az egyértelmű, a pedagógusok felől érkező igény adta, amivel a Haver és az Uccu önkéntesei,munkatársai többször szembesültek egy-egy diákoknak tartott foglalkozást követően. A foglalkozást követően a tanárok azok, akik a diákokkal maradnak, nekik kell tovább beszélgetniük az osztályközösségekkel.

A foglalkozás lehetőséget teremt a pedagógusok számra tabuk nélkül beszélgetni a fenti témákról, valamint módszertani és gondolkodásbeli segítséget nyújt a pedagógusoknak a toleranciára és az előítélet mentes gondolkodásra való nevelés terén.

Tanári karok egészének vagy egy részének jelentkezését várjuk (egy csoport 15 – 30 résztvevő), a tréning az önök iskolájában kerül megrendezésre, de igény esetén tudunk külső helyszínt biztosítani.

A pedagógusoknak kínált modult tervezetten, a tanév során megelőzi az intézményben egy Haver és egy Uccu foglalkozás.

Haver foglalkozás: Közös nevező

Közös nevező

A Centropa Alapítvány, az Uccu Alapítvány a Wesley Iskolák és a Haver Alapítvány közös programja /// A magyar oktatási rendszer egyik legnagyobb jelenlegi kihívását a benne rejlő természetes szegregációs folyamatok negatív hatásai jelentik. A probléma sokrétű, kezdeményezésünk célja, hogy a roma és nem-roma, zsidó és nem-zsidó, vidéki és városi, valamint hátrányos helyzetű és elit oktatási intézmények pedagógusai számára lehetőséget teremtsünk olyan oktatási projektek megvalósítására, melyek közelebb hozzák egymáshoz a legfiatalabb generáció képviselőit.

Programunk képes kiegészíteni a magyar oktatási rendszert azzal, hogy olyan tanárok között katalizál együttműködést, akik nyitottak arra, hogy bevonják diákjaikat egy felekezetek közötti és interkulturális kapcsolatba. Mindezekre a problémákra egy képzés keretében adunk ötleteket és megoldási javaslatokat.

A Közös Nevezőben résztvevő pedagógusok és diákjaik egy nyitott, egymás iránt érdeklődő, egymást segítő, kritikus gondolkodású társadalom építői – olyan projektek tervezői és kivitelezői, melyek segítenek hidakat építeni kulturális, szociális, vallási vagy más társadalmi törésvonalakon átívelve.

A Közös Nevező program keretében eddig az alábbi eredményeket tudjuk felmutatni:

  • Három hosszú hétévégés szeminárium tanároknak - összesen 68 gyakorló pedagógus és/vagy oktató, 12 település és 27 iskola képviseletében
  • 25 kidolgozott együttműködési projektterv
  • 15 megvalósult projekt, 600 résztvevő diák, több mint 40 pedagógus aktív bevonásával
  • 4 hosszútávú együttműködés iskolák közt (minden évben folytatódó projektek)

Ha kiváncsi vagy a Közös Nevező egyes projektjeire, az alábbi linken találsz több információt.

Haver foglalkozás: Újvilág

Újvilág

Az Újvilág oktatási csomag a Haver Alapítvány, a Mentőcsónak Egység és a Tom Lantos Intézet közös oktatási projektje. /// Az oktatási folyamat az Újvilág c. színdarab közös megtekintésével kezdődik. Az előadás végén a főszereplő egy lezárt dobozzal a kezében áll, amelyben a haláltábort megjárt nagymamájának hagyatéka rejtőzik. A doboz zárva marad és a lány, aki nemrég értesült zsidó származásáról, nem tudja, merre induljon tovább.

Az előadást egy 16-18 éves középiskolások számára tartott drámapedagógiai foglalkozás követi. Ennek során a darabban felmerülő témák kerülnek feldolgozásra. Az oktatási csomag keretében a Haver Alapítvány önkéntesei az előadást követő 2-3 hétben tartanak egy újabb foglalkozást a résztvevő diákok számára. A foglalkozás a lezárt doboznál folytatódik. Az előadásban felvetett kérdések közül arra fókuszál, hogy mit jelenthet ma zsidónak lenni, a zsidó identitás sokszínűségének kérdéseit járja körül. A két foglalkozás közötti időszak megadja a lehetőséget a diákok számára, hogy elgondolkodjanak, elmélyüljenek a darabban felvetett kérdésekben, amelyet aztán a Haver kortárs önkéntes oktatóinak segítségével továbbgondolhatnak, megvitathatnak. Az oktatási projekt így több lépcsőben, többféle módszertan segítségével segíti a diákokkal való munkát, járul hozzá a kultúrák közötti párbeszéd megkezdéséhez, az előítéletek csökkentéséhez és a tolerancia növeléséhez körükben.

Haver foglalkozás: Szakácskönyv a túlélésért

Szakácskönyv a túlélésért

A Gólem Színház és a Haver Alapítvány közös projektje /// A Szakácskönyv a túlélésért egy olyan asszony története, aki át- és túlélte a 20. századot. Utóbbi volt az igazán nehéz feladat. Hédi néni a lichtenwörthi koncentrációs táborban tanult meg főzni – elméletben, 28 kilósan. Enni azonban már korábban is szeretett. A Centropa Alapítvány 2013-ban kiadott életinterjúja és receptgyűjteménye, a „Szakácskönyv a túlélésért” szolgál e rendhagyó színdarab alapjául, amit - további túlélők és rokonaik visszaemlékezéseiből - a Gólem Színház állított színpadra.

A projekt keretében a darab középiskolások számára elevenedik meg és tantermi foglalkozás épül rá. Az alapvető téma, hogy hogyan befolyásolják a történelem nagy eseményei az emberek mindennapi életét. Mindannyiunk családjában találunk példát arra, hogy a történelem, a közéleti események befolyásolták az egyén életét – hol pozitív, hol negatív irányban, néha pedig végzetesen. A foglalkozás célja, hogy azokat a diákokat, akik nem ismerik családi múltjukat, arra késztessük, hogy kérdezzenek a szüleiktől, nagyszüleiktől, és ismerjék meg jobban saját történetüket.

Haver foglalkozás: Beszélgetések

Beszélgetések

Ez a weboldal egy olyan nyomtatott interjúkötet online változata, melyet a Haver Alapítvány a Szombat zsidó kulturális és politikai folyóirattal közösen hívott életre. Az oldalon tizennyolc szubjektív portré jelenik meg tizennyolc olyan emberről, akiknek életkoruk, hátterük, munkásságuk, a világhoz való viszonyulásuk akár homlokegyenest eltérő is lehet, ám egyvalami mégis közös bennük: mindegyikük kötődik valamilyen módon a zsidósághoz és Magyarországhoz.

A beszélgetések célja – a Haver Alapítvány filozófiájához hasonlóan – bemutatni a zsidóság és a zsidó identitások sokszínűségét.