Szomszédaink voltak… online kiállítás – Magyar Országos Levéltár

Tags: , ,

http://www.mnl.gov.hu/szomszedaink_voltak.html

szomszedainkvoltak

A Holokauszt Emlékév keretében a Magyar Nemzeti Levéltár is méltó módon kíván megemlékezni a magyarországi holokauszt tragikus eseményeiről, ezzel is adózva az ártatlan áldozatok emléke előtt. Intézményünk több tudományos konferencia, valamint magyar és angol nyelven is kiadott forrásközlő kötetek mellett egy, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és a megyei levéltárak által őrzött, korabeli dokumentumokra épülő online kiállítással is hozzá kíván járulni a nemzeti emlékezet kultúrájának ápolásához, a tudományos igényű megközelítések forrásbázisának bővítéséhez.

Látogatóink a Magyar Nemzeti Levéltárban és tagintézményeiben fellelhető, a holokausztra, illetve az egész vészkorszakra vonatkozó dokumentumokból láthatnak hét témakörbe rendezett online kiállítást.

Kiállításunk a Magyar Országos Levéltár minden korábbi tárlatához képest két újdonsággal is szolgál. Az egyik maga a forma, vagyis hogy online módon, tértől és időtől függetlenebb formában, a hazai és nemzetközi közvélemény számára is hozzáférhető módon tesszük közzé a levéltárakban található iratanyagból reprezentatívnak mondható válogatásunkat. A másik pedig, hogy a téma vonatkozásában – a közgyűjtemények körében egyedülálló módon – országos perspektívát nyújtva, az intézményrendszer valamennyi tagintézményének és nagy tapasztalattal rendelkező levéltáros munkatársainak aktív közreműködésével gyűjtöttük össze, válogattuk ki és láttuk el háttér információkkal a bemutatott dokumentumokat.

Célunk nem csupán az volt, hogy néhány releváns dokumentumot közzé tegyünk a holokauszt emlékév alkalmából. Olyan tematikát igyekeztünk összeállítani, amely a magyar zsidóság helyi társadalmakba való beágyazottságából kiindulva mutatja be az 1930-as évek végének zsidóellenes törvénykezését, annak a mindennapi életre gyakorolt hatásait, majd a tragikus 1944-es esztendőt. Mindezek mellett a virtuális gyűjtemény érinteni kívánta a nyilas terror hónapjait éppúgy, mint végül a túlélők hazatérésének korántsem könnyű történetét is.

Fel kell ismernünk – s ezt a közzétett dokumentumok is csak megerősítik -, hogy a tragikus eseménysorozat hátterében sajnos sokan a saját maguk anyagi gyarapodására láttak lehetőséget, félredobva minden írott és íratlan erkölcsi törvényt vagy szokást a 30-as évek végétől kezdődően egészen a háború végéig. A rosszindulat és gyűlölet mellett azonban látni és láttatni kell a pozitív, s ilyen értelemben a jövő számára példát mutató, a személyes kockázatvállalásra is képes humanizmus cselekedeteit, az áldozatok melletti kiállás példáit is.

Nyilvánvaló, hogy mint minden válogatás, ez a levéltári dokumentumokra épülő gyűjtemény sem lehet teljes, maximum arra törekedhettünk, hogy az általunk őrzött iratanyagból a legtipikusabb, vagy éppen a legkirívóbb dokumentumokat a nyilvánosság elé tárjuk. Tettük ezt úgy, hogy tudtuk, a dokumentumok keletkezéstörténetének, korszakba ágyazottságának, utókor számára fennmaradásának feltárása, illetve forráskritika iránti igénye és értelmezésének módszertana számos elő- és utómunkálatot foglal magába. Mindezeket előre bocsátva, nagyon bízunk benne, hogy kiállításunk nemcsak a korszakot már jól ismerőkhöz, a szűken vett történészszakmához jut el, hanem minél szélesebb közvéleményhez, különösképpen a pedagógusokhoz, a diákokhoz, az egyetemistákhoz és minden emlékezni vágyóhoz, a téma iránt érdeklődőhöz.

Várjuk véleményét, visszajelzését a Virtuális Vendégkönyvünkben vagy a kiállítás Facebook oldalán.

Jelen online kiállítást a Nemzeti Civil Alapprogram Holokauszt Emlékév 2014 pályázata támogatta.