Izrael Földje (Eretz Yisrael) a zsidó nép szülőhazája. Itt játszódott a nemzet hosszú történelmének jelentős része, itt alakult ki a kulturális, vallási és nemzeti identitás, a fizikai jelenlétet az évszázadok során itt tartották fenn, még akkor is, amikor a többséget száműzetésbe kényszerítették.

Ebből a Biblia kétezer évet ír le. A szétszóródás hosszú évei alatt a zsidó nép soha nem szakította meg kapcsolatát ezzel a földdel, soha nem feledkezett meg róla. 1948-ban Izrael államának megalapításával újra megszületett a 2000 éve elvesztett függetlenség.

Az Izraeli Állam megalakulását kijelentő és a nemzet alapelveit meghatározó nyilatkozatot 1948. május 14-én írták alá a Nemzeti Tanács tagjai, amely az ország zsidó közösségét, illetve külföldön a cionista mozgalmat képviselte. A nyilatkozat tartalmazza továbbá – a bibliai próféták víziója szerint – Izrael újjászületésének történelmi szükségszerűségeit, a szabadságon, igazságosságon és békén alapuló demokratikus zsidó állam alapelveit, illetve felhívást tesz a teljes régió érdekeit szolgáló békés kapcsolatokra az arab szomszédokkal.